• projekty przyłączy do sieci zewnętrznych (wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej)
  • projekty przydomowych oczyszczalni ścieków
  • projekty wewnętrznych instalacji sanitarnych (wod-kan, gazowych, C.O., wentylacyjnych)